Lagrings- och leveransavtal

Vi lagrar olika typer av vajer-, lin- och komponentpartier enligt avtal och tillverkar dessa i lämplig takt enligt kundens behov.

Avtalet säkerställer en säker och snabb leverans av vajrar, linor och komponentpartier i alla lägen.

Ta kontakt – med hjälp av avtalet slipper du många bekymmer.