Periodisk besiktning av fallskydd

De europeiska standarderna rörande fallskydd kräver att periodisk besiktning utförs på fallskydd minst var 12:e månad. Ett skydd som används mycket bör kontrolleras oftare än detta och det finns skäl för att användaren kontrollerar fallskyddets skick alltid före användning.

Certifierad besiktare

Fibroc har behörighet att besikta de flesta fallskydden som finns på marknaden.

Besiktade fallskydd får en märkning om besiktning och besiktningen antecknas på uppföljningsblanketten för användningen av skyddet.

Mer information och beställning av besiktning

Paavo Lehto

040 525 1424, (08) 816 6927
e-post: paavo.lehto(at)fibroc.fi.