Tjänster

Våra tjänster täcker hela livscykeln för lyft, från planering och tillverkning till första installation, eftermarknadsföring, service och årsbesiktningar.

För våra kunder tillverkar vi på beställning

  • stållinor, vajrar och vajertillbehör
  • olika fästkomponenter
  • lastsurrningsredskap

Användningsområden:

  • schaktnings- och gruvanordningar
  • långtradare och släp
  • hamnanordningar, lyftkranar och vinschar
  • väderkvarnar

 

Vi levererar de beställda produkterna vid avtalad tid till en plats som kunden valt.

Vid behov kan ni även teckna ett lagrings- och leveransavtal med oss.
Våra populäraste produkter och tjänster: Vajer, Kätting, Fallskydd, Lyftredskap och besiktning av lyftredskap