Kätting

Lyftkättingen förenar kättingen och redskapen till ett lyftredskap so kan ha en eller flera parter. Lyftkättingen ska ha en märkning som anger de största tillåtna lasterna vid olika belastningssituationer. I allmänhet får lyftkättingar användas med högsta last mellan -40 och 200 grader. I temperaturer som avviker från dessa ska tillverkarens anvisningar iakttas. 

Lyftkättingen ska förvaras på ett bestämt ställa (t.ex. en ställning) där den inte skadas och där det är lätt att ta med (inte på marken eller på golvet). På förvaringsplatsen bör man placera belastningstabeller och lyftanvisningar. Om det kommer att bli en lång paus i användningen av lyftkättingen ska den rengöras, torkas och skyddas mot korrosion t.ex. genom att olja den lätt. Innan lyftkättingen används ska den kontrolleras visuellt. Då ska man kunna konstatera att lyftkättingen och redskapen är i tillbörligt skick. 

Lyftkättingar och komponenter i klasserna 8, 10 och 12

Kätting - hållfasthetsklass 8

Mycket konkurrenskraftiga priser.
Kättingarna i klass 8 håller i praktiken på att så småningom försvinna från marknaden på grund av deras dåliga slitstyrka och vikt.

Kätting - hållfasthetsklass 10

Förmånliga totalkostnader eftersom kättingar i klass 10 är mycket långlivade.
Kättingarna i klass 10 har upp till 30 % högre tillåten belastning än kättingar i klass 8 i alla storleksklasser.

Livscykeltänkande

Kättingar i hållfasthetsklass 10 håller snabbt på att ersätta kättingar i hållfasthetsklass 8.
I praktiken är alla nya kättingar avsedda för lyft i klass 10.

En klar fördel för kättingar i klass 10 är en utmärkt slitstyrka vid krävande lyft

  • i tornkranar
  • i schaktmaskiner
  • i mobilkranar osv.

Kätting - hållfasthetsklass 12

Försäljningen av kättingar i klass 12 är för närvarande mycket liten. De skaffas bara för mycket krävande användningsområden.

Fakta:

  • En kätting i klass 12 håller över 50 % mer än en kätting i klass 8.
  • En kätting i klass 10 håller cirka 30 % mer än en kätting i klass 8.