Produkter

Vår produktkatalog:

Hämta vår senaste katalog i PDF-format här

Kunder:

 • basindustri
 • verkstäder
 • byggindustrin
 • logistik
 • transporter på land och till sjöss
 • gruvor
 • hamnar
 • lyftserviceföretag

Egen import

Vi importerar högklassiga stållinor, vajertillbehör och lyftutrustning. Eftersom arbetssäkerhet är något som man inte kan kompromissa med, godkänner vi för försäljning endast sådana högklassiga vajrar, kättingar, lyftredskap, krokar och fästen vars funktion och kvalitet man säkert kan lita på.

Kunnig tillverkning

Vi sammanställer och testar samtliga komponenter som kunder beställer i våra egna lokaler. Stållinestroppar kan tillverkas med pressförbindning, gjutning eller handsplitsning. Vi tillverkar kund- och fordonsspecifika lyft- surrnings- och kraftöverföringskomponenter för industrin och rörlig materiel:

 • schaktnings- och gruvanordningar
 • långtradare och släp
 • hamnanordningar, kranar och vinschar
 • vindkvarnar
 • hissar

 

Se även: Vajer, Kätting, Fallskydd, Lyftredskap ja inspektion av lyftredskap. Se även våra heltäckanden tjänster.