Määräykset ja määrittelyt

...nosturien, nostimien, nostoapuvälineiden ja nostotarvikkeiden tarkastamisesta

Työnantaja on vastuussa siitä, että käytettävät työvälineet täyttävät voimassa olevat määräykset. Nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet on tarkistettava asianmukaisesti, jotta voidaan varmistua niiden turvallisesta käytöstä.

Alla olevat ohjeet tarkastuksesta koskevat tuotevalikoimamme tuotteita:

Nosturi:
Nosturilla tarkoitetaan konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjujen tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Eli nosturin on oltava ¹konekäyttöinen ja sillä tehdään ²nosto, ²lasku ja ³siirto. Kaikkien em. ominaisuuksien on oltava samanaikaisesti voimassa (1+2+3).

Huomaa, että konekäyttöisyyden osalta riittää, että yksikin ominaisuuksista (2-3) on voimassa. Esim. käsikäyttöinen ketjutalja, jossa paineilmakäyttöinen siirtovaunu on nosturi. Tuotevalikoimassamme olevat sähkö- tai paineilmakäyttöiset ketjutaljat, joissa on siirtovaunu, ovat nostureita.

Katso alla tarkastamisohjeet max 500 kg nostureille. Mikäli konekäyttöinen ketjutalja on kiinnitetty kiinteästi yhteen paikaan, ei kyseessä ole nosturi.

Nostoapuväline:
Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty kohteeseen ja joka on sijoitettu nosturin koukun ja kuorman väliin tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua.

Tuotevalikoimassamme nostoapuvälineitä ovat mm:

 • vaijeriraksi
 • kettinkiraksi
 • nostovyö
 • päällysteraksi
 • köysiraksi
 • levytarrain
 • nostomagneetti
 • nostohaarukka
 • kahmari
 • nostopalkki
 • tynnyrinkäsittelylaite
 • tyhjiötarrain
   

Nostoapuvälineyhdistelmällä tarkoitetaan esim. seuraavaa kombinaatiota:

 • Nostokisko (IPE palkki)
 • siirtovaunu
 • kettinkiraksi
 • nostotalja
 • nostovyö
 • irtain nostoapuväline eli nostotarvike (sakkeli).

Irtain nostoapuvälineellä tai nostotarvikeella tarkoitetaan välinettä, joka auttaa muodostamaan tai käyttämään raksia, kuten silmukkaruuvi, sakkeli, nostorenkaat, rengaspultti.


Tarkastaminen:
Määräykset tarkastamisesta ovat muuttuneet 1.1.2009 alkaen, jolloin astui voimaan uusi käyttöpäätös 403/2008 (korvaa 856/1998). Suurin muutos vanhoihin määräyksiin on, että uuden päätöksen mukaan kiinnitetään huomiota siihen, että työväline on säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla pidettävä turvallisena sen käyttöiän ajan. Työantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla ja muilla sopivalla keinolla Tarkastamisessa on erotettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettava käyttöönottotarkastus ja tämän jälkeen säännöllisesti suoritettavat määräaikaistarkastukset.

Nosturin tarkastamisessa on otettava huomioon, että säädökset tarkastamisesta eivät koske nosturia, jonka suurin sallittu kuorma on 500 kg. Eli 500 kg sähköketjutaljaa, jossa on siirtovaunu, ei tarvitse tarkistaa näiden määräysten mukaan. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen nosturi on tarkistettava 1 vuoden välein. Tarkastuksen saa suorittaa asiantuntija. Tarkastajan pätevyyden suhteen voimassa ovat siirtymäajansäädökset vuoden 2011 loppuun. Nosturin turvalliseksi käyttöajaksi katsotaan normaalisti 10 vuotta, jonka jälkeen on suoritettava perusteellisempi tarkastus.


Työvälineen tarkastaminen - työvälineellä tarkoitetaan nostoapuvälinettä:

 • nostomagneetti
 • käsiketjutalja
 • kettinkiraksi
 • nostoapuvälineyhdistelmä
 • nostotarviketta (sakkeli, nostoruuvi)

Uusien vaatimusten mukaan on työnantajan huolehdittava siitä, että työväline on jatkuvasti toimintakuntoinen. Tarkastukset on hyvä suorittaa työvälineen käytön mukaan. Työvälinettä, jota käytetään paljon, on tarkastettava usein. Toisaalta työvälinettä, jota käytetään esim. kerran kuukaudessa, voidaan tarkistaa harvemmin. Uusi lainsäädäntö velvoittaa tarkistamaan myös irtaimet nostoapuvälineet (nostotarvikkeet) esim. sakkelit. Valmistajan ohjeiden merkitys korostuu uudessa järjestelmässä.

Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Luomalla kunnonvalvontajärjestelmän työnantaja varmistaa työvälineiden turvallisuuden.

 

 

 
Jätä soittopyyntö

Soitamme sinulle seuraavan tunnin sisällä (8-17).

Jätä soittopyyntö

Tapahtui virhe!

Jätä soittopyyntö

Kiitos yhteydenottopyynnöstä!